Disclaimer

Cure4Life Nederland B.V. (KvK nummer: 11.03.01.81), hierna te noemen Cure4Life. Cure4Life behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Cure4Life actualiseert de inhoud van de website zo vaak mogelijk. Desondanks is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder mededeling van Cure4Life. In het bijzonder zijn de prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De overeenkomst komt nooit tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze de website zijn van Cure4Life. Het is niet toegestaan pagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website te kopiëren of hergebruiken.

Ervaringsverhalen en claims
De ervaringsverhalen en feedbackformulieren van zijn ingestuurde ervaringen van echte personen. Cure4Life controleert de verhalen op grammatica en verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving. De inhoud en context van de ervaringsverhalen zijn individueel en zijn op van toepassing op iedere deelnemer van het Cure4Life voedingsprogramma.